JV & Varsity @ Holy Rosary

St. Theresa Catholic School 705B St. Theresa Blvd., Sugar Land

JV plays at 4:30 p.m. Varsity plays @ 5:30 p.m.